سریال ایده های وارونه

سریال ایده های وارونه

امتیاز سینما 4.05
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره
Loading...

درباره سریال ایده های وارونه

این برنامه به آموزش ساخت وسایل گوناگون و کاربردی می پردازد، ولی به شکلی غیر معمول و استفاده از وسایلی که ممکن است بی مصرف و به درد نخور باشند.

فیلم‌های پیشنهادی

فصل های سریال ایده های وارونه

قسمت 1 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 2 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 3 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 4 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 5 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 6 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 7 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 8 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 9 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 10 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 11 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 12 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 13 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

قسمت 14 فصل اول سریال ایده های وارونه

ساخت وسایل کاربردی با اشیا بلااستفاده

دیدگاه‌های سریال ایده های وارونه